MKBL - Twój biznes w Dubaju - Dystrykt 2020
Brak kategorii

Dystrykt 2020

Od wielu lat Zjednoczone Emiraty Arabskie wkładają ogromne wysiłki i fundusze, aby przygotować się do Expo 2020, które odbędzie się w Dubaju w dniach 1 października 2021 – 31 marca 2022 r. Wybudowano nowe obiekty, w których będzie odbywać się Wystawa Światowa, ale to nie wszystko. Expo 2020 stało się najważniejszym wydarzeniem dla całego kraju. Wiele działań władz ZEA było podejmowanych z myślą o Expo, a w samym Dubaju zainwestowano duże pieniądze w rozwój tego miasta. Nasuwa to pytanie, co będzie się działo na terenie Expo po jego zakończeniu?

Po zakończeniu Expo 2020, ponad 80% budynków i infrastruktury zbudowanych na to wydarzenie zostanie przekształcone w nowoczesną dzielnicę, która będzie przyciągać firmy i ludzi do pracy, życia i zabawy. Dystrykt 2020 to będzie inteligentne i zrównoważone miasto skupione na potrzebach społeczności. Stworzony zostanie ekosystem biznesowy, który połączy globalne umysły, aby wspierać rozwój gospodarki.

W sytuacji, gdy ropa naftowa stanowi już jedynie ok. 2% PKB emiratu, Dubaj stara się wykreować nową przyszłość – poza luksusem i drapaczami chmur, z których jest już dobrze znany. Ideą Dystryktu 2020 jest stworzenie “platformy współpracy”, na której obok start-upów i firm technologicznych znajdą się firmy z kluczowych branż wzrostu.

Dystrykt 2020 będzie koncentrował się na czterech kluczowych obszarach: inteligentna mobilność, inteligentna logistyka, inteligentne miasta i cyfrowa opieka zdrowotna. Skupiając się na tych sektorach, Dystrykt 2020 stworzy inteligentne i zrównoważone miasto, które poprawia jakość życia i osobisty dobrobyt, wspierając jednocześnie wzrost gospodarczy.

Zapewnione zostanie środowisko pracy i życia, które będzie stale ewoluować, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby pracowników i mieszkańców. Oprócz budynków mieszkalnych i biur znajdzie się tam również ok. 45 tys. m² parków, 10 km ścieżek rowerowych, 5 km ścieżek do biegania, Dubai Exhibition Centre oraz Children & Science Centre.

Dystrykt 2020 stworzy także środowisko edukacyjne i ma być pionierem postępu technologicznego i rozwoju inteligentnych miast. Znajdą się tam placówki edukacyjne, instytucje akademickie oraz centra badawczo-rozwojowe wiodących instytucji z całego świata.

Idea Dystryktu 2020 jest związana z ambicją władz Dubaju, aby uczynić to miasto najinteligentniejszym miastem na świecie. Obecnie zajmuje on 43. miejsce w rankingu IMD Smart Cities Index 2020, wyprzedzając takie miasta jak Tokio, Seul, Paryż, Bruksela oraz Warszawa (55. miejsce). Ambicje te znajdują również odzwierciedlenie w inicjatywach rządowych takich jak 10X, której celem jest wyprzedzenie o dziesięć lat innych światowych miast we wszystkich kluczowych sektorach.

Otwarcie Dystryktu 2020 planowane jest na październik 2022 r.