NASZE USŁUGI

MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT

NAWIĄZYWANIE RELACJI HANDLOWYCH
 • Dobór oferty handlowej do potrzeb docelowych rynków
 • Dobór potencjalnych kontrahentów
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji biznesowych
MISJE 
GOSPODARCZE
 • Organizacja i obsługa indywidulanych wyjazdów handlowych
 • Organizacja i obsługa grupowych wyjazdów handlowych
 • Organizacja i obsługa przyjazdowych wizyt studyjnych
ZAKŁADANIE
SPÓŁEK
WIĘCEJ
 • Dobór modelu biznesowego prowadzenia działalności (m.in. on-shore, off-shore, oddział)
 • Dobór partnera biznesowego / sponsora/ strefy ekonomicznej
 • Implementacja struktury (m.in. licencja na prowadzenie działalności, wizy rezydenckie, rachunki bankowe)
SZKOLENIA
I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń biznesowo-kulturowych otwartych
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń biznesowo-kulturowych zamkniętych (w tym w ramach projektów unijnych)
 • Opracowywanie opinii, komentarzy, raportów z rekomendacjami
ORGANIZACJA
I OBSŁUGA TARGÓW
 • Dobór odpowiedniej imprezy targowej oraz organizacja powierzchni targowej
 • Reprezentacja lub wsparcie na stoisku targowym
 • Organizacja spotkań B2B podczas targów
INWESTYCJE BIZNESOWE I NIERUCHOMOŚCIOWE
 • Analiza i dobór projektów do profilu potencjalnych inwestorów lub podmiotów udzielających finansowania
 • Opracowanie materiałów (w tym biznes planów, teaserów) dla potrzeb promocji projektów
 • Pozyskiwanie inwestorów / podmiotów finansujących
Link to Emirates
Link to Poland
 

GŁÓWNE RYNKI