Polskie Mosty Technologiczne


Na bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektu „Polski Most Krzemowy”, który otworzył drzwi wielu polskim przedsiębiorstwom na rynek amerykański, powstał nowy projekt „Polskie Mosty Technologiczne”. Projekt ten, wdrażany przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji włączone są WPHI, będzie prowadzony w latach 2016-2020 i będzie obejmować wsparciem 350 firm w tym 150 zostanie objętych programem akceleracyjnym. Projekt jest adresowany dla MŚP działających w branżach wysokich technologii, w szczególności w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Komponent A, koordynowany przez PARP poszerza obszar ekspansji na Wielką Brytanię, Irlandię oraz Izrael, Ministerstwo Rozwoju zaś skieruje się na rynki USA, Niemiec, Emiratów Arabskich, Chin, Singapuru i krajów ASEAN.

Projekt ten wspierający ekspansję polskich przedsiębiorstw, a przede wszystkim pomoc w zrozumieniu danego rynku i kultury biznesu. Program oparty na pomocy de minimis będzie prowadzony w dwóch komponentach szkoleniowo-doradczym i dotacyjnym.

Komponent szkoleniowo-doradczy umożliwia w profesjonalny sposób opracować strategię marketingową skoncentrowany na konkretny rynek zagraniczny i poprzez specjalny obóz przygotowawczy, przygotowanie przedsiębiorców do działań prowadzonych na danym rynku. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z usług, porad wyspecjalizowanych mentorów i ekspertów działających na najbardziej rozwiniętych technologicznie rynkach, znających specyfikę danego lokalnego środowiska biznesowego.

W drugim komponencie dotacyjnym, uczestnicy otrzymują wsparcie na zakup na wybranym rynku usług konsultingowych, marketingowych, prawnych z zakresu praw własności na danym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży (program akceleracyjny).

Będąc na miejscu, przedsiębiorcy mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach środowisk biznesowych, konferencji, targów wreszcie w sesjach autoprezentacji, gdzie biorą udział potencjalni inwestorzy, klienci lub partnerzy biznesowi. Na wymienionych rynkach przedsiębiorcy otrzymują asystę merytoryczną, wsparcie przy doborze wykonawców, potencjalnych usług, pomoc przy wynajdowaniu oraz nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami. Przedsiębiorcy dzięki temu narzędziu mają ogromną szansę na dynamiczny rozwój swojej firmy, na rozszerzenie rynku dla swoich innowacyjnych produktów.

Internacjonalizacja pomaga również w zdobyciu niezbędnych środków na prowadzenie B&R i tym samym wdrażanie innowacji i rozwijanie produkcji.

#Funduszeiprogramywsprcia #Internacjonalizacja #IT #Ekspansjazagraniczna

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean