Wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw cz.II


Kwestią niezwykłe istotną do rozwoju polskich firm jest ich umiędzynarodowienie, ale co zrobić, gdy zaplecze finansowe oraz przygotowanie strategii kuleje? Odpowiedzią na te wyzwania z pewnością będą programy Unii Europejskiej, gdzie można uzyskać dofinansowanie na dany cel, doradztwo, przygotowanie strategii, szkolenia oraz sfinansowanie targów zagranicznych.

Tym razem chciałabym skupić się na Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, będącym jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości. Program skupia się na pięciu województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Program ten dedykowany MŚP, a również przedsiębiorstwom typu start-up koncentruje się na wsparciu innowacyjności, B&R a także konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze internacjonalizacji.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej zainteresowani ekspansją na rynki zagraniczne mogą otrzymać wsparcie zarówno w formie indywidualnego doradztwa, identyfikacji rynków eksportu perspektywicznych dla danego przedsiębiorstwa jak również pomocy w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi poprzez dofinansowanie udziału w targach zagranicznych oraz wszechstronnego przygotowania przedsiębiorcy oraz jego oferty przed wejściem na rynek.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W I etapie diagnozuje się potencjał firmy, potrzeby, zasoby, produkt eksportowy oraz przygotowanie indywidualnego modelu oraz strategię biznesową. Działania te mają głównie na celu poprawę ich konkurencyjności, przygotować firmę na wszelkie pułapki takiego procesu. W tym etapie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tysięcy PLN. Kolejny nabór do I etapu planowany jest na październik br.

W II etapie zaś już po ustaleniu podstaw działania, działania skupione są na implementacji ustalonego modelu, dokupieniu dodatkowych usług doradczych, oprogramowania dla firm a przede wszystkim sfinansowanie uczestnictwa w targach zagranicznych, wystawach czy misjach gospodarczych. Przedsiębiorstwa w drugim etapie mogą otrzymać do 500 tysięcy złotych. Nabór do II etapu planowany jest w grudniu br.

#Internacjonalizacja #Ekspansjazagraniczna #Funduszeiprogramywsprcia #Eksport #GotoBrand

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean