Narzędzia wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw cz.I


Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, rodzime przedsiębiorstwa weszły w fazę dynamicznego rozwoju. Rosnąca konkurencja na zagranicznych rynkach oraz coraz wyższe wymagania odbiorców i rynków, wymuszają na przedsiębiorcach potrzebę ciągłego adaptowania się do zmieniających się wymogów.

Internacjonalizacja sektora małych i średnich polskich przedsiębiorstw jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju firm, a w rezultacie podnoszenia ich konkurencyjności. Proces ten jest jednak wielowymiarowy, więc przysparza przedsiębiorcom zarówno polskim jak i zagranicznym wiele wyzwań. Programy wsparcia publicznego idealnie wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom.

Powstało wiele usług wsparcia działalności eksportowej, promocyjnej lub marketingowej dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Go to Brand, Program Go_Global, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Polski Most Technologiczny, czy też programów regionalnych.

Natomiast w tym artykule chcielibyśmy się skupić na programie Go to Brand. Co prawda nabór wniosków w tym kwartale zakończył się w ostatnich dniach dla przedsiębiorstw z branży: meblarskiej, kosmetycznej, IT/ICT, sprzętów medycznych, polskich produktów żywnościowych oraz łodzi i jachtów. Jednak już w październiku zostanie ogłoszony nowy nabór dla przedsiębiorstw maszyn i urządzeń, biotechnologicznych i farmaceutycznych, mody, budowlanych i firm zajmujących się wykańczaniem budowli oraz z zakresu części samochodowych i lotniczych.

Program Go to Brand skierowany jest dla przedsiębiorstw posiadających innowacyjny produkt lub usługę, markę mającą potencjał, by stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz dla przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub tych, które zakupiły lub wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne. Interesanci mogą skorzystać z dofinansowań od 50 aż do 85 procent. Instrument ten zapewnia wsparcie z zakresu promocji firm w celu zwiększenia ich przychodów z eksportu poprzez udział w targach branżowych międzynarodowych oraz ogólną promocję produktów. Wydatki kwalifikowane obejmują wynajem powierzchni, budowę i obsługę stoiska wystawienniczego. Środki można będzie przeznaczyć także na delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach, koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne, wpis do katalogu targowego.

Wiele firm skorzystało z programu, w związku z tym wypromowało swój produkt, swoja firmę, nawiązało współpracę z nowymi kontrahentami i rozwinęło swoją działalność na nowych rynkach zbytu.

#Funduszeiprogramywsprcia #Ekspansjazagraniczna #Internacjonalizacja #ZEA #GotoBrand #ZjednoczoneEmiratyArabskie

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean