Go to Brand - edycja 2019


Go to Brand to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i pochodzą z branż o wysokim potencjalne konkurencyjnym i innowacyjnym. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy realizują projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych, które mają szanse stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Środki z dofinansowania firmy mogą przeznaczyć na:

➢udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne

➢sfinansowanie kosztów usługi doradczej, która może w wypromowaniu firmy za granicą

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Wnioski można składać od 25 lutego do 4 kwietnia 2019r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 80 dni od zamknięcia naboru wniosków.

#GotoBrand

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean