Dobre prognozy dla gospodarki ZEA!


Gospodarka ZEA będzie osiągać dobre wyniki do 2020 roku

Prognozuje się, że ZEA utrzyma stabilny wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych dwóch lat. Eksport ropy naftowej będzie utrzymywał się na podobnym poziomie. ZEA ma również pozostać najlepiej rozwiniętym krajem w regionie MENA. Państwo zaprasza zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w ZEA aby otwierali firmy z różnych branż.

Nowe reformy będą prowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego

Najbliższe dwa lata powinny być bardzo dobre dla gospodarki ZEA. Wzrost ten będzie wspierany przez wysokie ceny ropy naftowej, rozwój i modernizację infrastruktury oraz przez nową ustawę o inwestycjach, która ma zostać uchwalona przez rząd i ma dać więcej zachęt dla inwestorów.

Ze względu na to, że nowe reformy są w trakcie realizacji i rząd zwiększa wydatki na dywersyfikację sektorową, prognozuje się, że inne branże spoza sektora naftowego przyczynią się do wzrostu dobrobytu w ZEA. Oczekuje się, że reformy te przyciągną więcej przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, którzy niekoniecznie są zainteresowani sektorem naftowym.

Gospodarka ZEA ma wzrosnąć o 3% w 2019 roku

Prognozy Banku Światowego dla ZEA wskazują, że do końca 2018 roku, realny produkt krajowy brutto wzrośnie o 2%, w 2019 roku o 3%, a w 2020 roku o 3,2%.

Przewiduje się, że Dubaj będzie jednym z emiratów, który odnotuje najwyższy wzrost. Przyczyni się do tego zbliżający się Dubai Expo w 2020 roku, rozwój sektora budowlanego oraz turystyki. Dubaj wprowadzi nowe prawo o inwestycjach do końca tego roku. Prawo to ma doprowadzić do zwiększenia wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Przewiduje się wzrost PKB Dubaju o 2,4% w 2018 roku i o 3% w 2019 roku.

#Dubaj #ZjednoczoneEmiratyArabskie #Expo2020 #Ekspansjazagraniczna

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean