Nowe regulacje dotyczące leków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.


W październiku 2018 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły nowe regulacje dotyczące przewożenia i posiadania niektórych leków.

Zgodnie z nimi, podróżni są obecnie zobowiązani do wypełnienia formularza elektronicznego, aby uzyskać zgodę na przywożenie niektórych leków.

Zmiany te są częścią strategii ministerstwa na rzecz poprawy zdrowia społeczności, zapewniają większy nadzór w zakresie zatwierdzania leków przywożonych bezpośrednio lub pośrednio przez pasażerów.

Leki będą sprawdzane przy wjeździe do kraju przez inspektora ministerstwa we współpracy z organami celnymi.

Warunki

Wymóg uzyskania zezwolenia dotyczy środków odurzających i psychotropowych, leków kontrolowanych i częściowo kontrolowanych. Lista zabronionych substancji oraz tych, dla których należy uzyskać pozwolenie znajduje się na stronie: http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/361.aspx.

Uzyskanie zezwolenia nie jest obowiązkowe dla pozostałych leków.

Wymagane dokumenty

1. Recepta wydana przez lekarza prowadzącego.

2. Raport medyczny zatwierdzony przez odpowiednie podmioty służby zdrowia .

3. Kopia dowodu osobistego wydanego w ZEA lub paszportu.

Procedura

1. Osoba zainteresowana składa wniosek (dostępny do pobrania na stronie: www.mohap.gov.ae) o wydanie pozwolenia na przywóz leku do użytku osobistego wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Odpowiedni funkcjonariusz rozpatruje wniosek.

3. Wydanie zezwolenia przez Drugs Department.

4. Zezwolenie zostaje przekazane/dostarczone zainteresowanemu.

Czas trwania

Zezwolenie można uzyskać w ciągu 5 dni roboczych.

Różne ambasady zostały powiadomione o nowej polityce zdrowotnej ZEA, aby informowały pasażerów o nowej polityce, żeby uniknąć podejrzanych sytuacji na lotnisku. Pasażer powinien znać prawo w ZEA, więc nawet jeśli lek jest legalny w jego kraju pochodzenia, to nie będzie żadnego usprawiedliwienia dla przywozu leków zabronionych.

Rozluźniając obawy przed działaniami represyjnymi, dr Al Amiri, asystent podsekretarza ds. Polityki Licencjonowania i Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, powiedział, że jeśli jakikolwiek pasażer nie uzyskałby wcześniejszej zgody, urzędnik celny po prostu zabierze lek. "Nie ma żadnych działań karnych. Jeśli jest to niewielka ilość nie-narkotycznych leków, władze zdecydują, czy chcą zezwolić na ich wwóz do kraju. W przypadku innych rodzajów leków, zostaną one zajęte w porcie wejścia, jeżeli pasażer nie posiada zezwolenia.”

#ZjednoczoneEmiratyArabskie #ZEA #Dubaj

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean