Jak zamknąć spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?


Podobnie jak w procesie otworzenia Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak proces jej zamknięcia wymaga specjalistycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Z tego względu, aby nie narazić się na długą procedurę oraz wyczerpujący czasowo i finansowo proces, warto skorzystać z usług zaufanych firm, które mają już odpowiedni know-how.

Procedura zamknięcia Spółki składa się zazwyczaj z następujących kroków:

1. Powołanie likwidatorów.

Mogą być nimi kancelarie prawne lub dyplomowani księgowi (ang. chartered accountant).

2. Uchwała rady likwidacyjnej (ang. Liquidation Board Resolution)

Uchwała sporządzana i zatwierdzana przez Zarząd spółki. Musi być podpisana i zalegalizowana przez akcjonariuszy/przedstawicieli przed odpowiednim organem w ZEA.

3. Uzyskanie certyfikatu od Ministerstwa Pracy i Imigracji

Certyfikat (ang. Clearance Certificate) uzyskiwany jest z Ministerstwa Pracy i Imigracji. Zaświadcza on, że podmiot uregulował wszystkie zobowiązanie wobec pracowników oraz zobowiązania podatkowe.

4. Uzyskanie certyfikatu od Departamentu Celnego

Departament Celny wydaje tzw. Non-Objection Certificate (NOC). Certyfikat ten dotyczy tylko firm handlowych (ang. trading) i firm zajmujących się importem/eksportem towarów.

5. Potwierdzenie zamknięcia konta bankowego

Firma musi zamknąć swoje wszystkie konta bankowe. Musi to być poświadczone tzw. bank closure letters.

6. Rozliczenie zobowiązań finansowych

W ramach procesu likwidacji należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe, takie jak wynagrodzenia pracowników, zobowiązania wobec trzecich stron, zobowiązania bankowe, itd.

7. Zamieszczenie ogłoszenia w gazecie

Wyznaczony likwidator firmy musi zamieścić ogłoszenie w lokalnej gazecie, informując że spółka jest w likwidacji, a w przypadku sprzeciwu strony trzecie muszą skontaktować się z likwidatorem.

8. Uzyskanie tzw. Non Liability Certificate & Liquidation Report

Wyżej wymienione to podstawowe, niezbędne i obowiązkowe dokumenty w procesie zamykania spółki. Na ich podstawie można ubiegać się o wyrejestrowanie firmy w odpowiednim organie rejestrowym.

#ZjednoczoneEmiratyArabskie #Spółki

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon