Zakładanie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!


Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj cieszący się stale wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Według raportu „Doing Business in 2015” znajdują się na 22. miejscu pod względem łatwości prowadzenia biznesu (dla porównania Polska zajmuje miejsce 32.). Warto pamiętać, że możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ZEA nie jest na chwilę obecną hamowana przez światowe problemy gospodarcze lub niestabilności polityczne w regionie.

ZEA to kierunek warty rozważenia ze względu na:

 • zróżnicowaną, stale rozwijającą się gospodarkę,

 • strategiczne położenie umożliwiające reeksport do innych krajów,

 • brak opodatkowania dochodów osobistych i zysków kapitałowych,

 • dużą siłę nabywczą społeczeństwa,

 • młode, dynamiczne społeczeństwo,

 • powszechnie używany język angielski.

Aby z sukcesem założyć i prowadzić biznes w Emiratach, należy wcześniej przeanalizować kilka kluczowych kwestii:

1. Wybór partnera.

Planując ekspansję zagraniczną niezwykle istotne może okazać się posiadanie profesjonalnego wsparcia, które ułatwi i przyspieszy cały proces. Pomimo, iż większość procedur można załatwić online, to później procesy rejestracyjne mogą wymagać częstej, osobistej obecności w urzędach. Kontakt ze specjalistą umożliwi sprawne przeprowadzenie całej procedury w jak najkrótszym czasie, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

2. Wybór formy i typu działalności.

Wybór rodzaju działalności i formy prawnej jest kluczowy, ponieważ determinuje typ wymaganych licencji, a tym samym zakres działań i możliwości dalszego rozwoju. Należy pamiętać, że model biznesowy dopasowany do naszych potrzeb i uwarunkowań pozwala zoptymalizować efekt biznesowy oraz zredukować koszty.

Zasadniczo w ZEA obowiązują trzy typu licencji: Handel, Produkcja, Usługi.

W ZEA obowiązują zróżnicowane procedury zakładania działalności w zależności od miejsca jej prowadzenia (w strefie/ poza strefa; onshore/ offshore; poszczególne Emiraty). Procedury te dodatkowo różnią się pomiędzy poszczególnymi specjalnymi strefami ekonomicznymi (nawet w ramach tego samego Emiratu).

3. Wybór lokalizacji.

Jedną z zalet prowadzenia działalności w ZEA jest szeroki wybór możliwości i benefitów płynących z odpowiedniego ulokowania swojej działalności. Strefy ekonomiczne, nie tylko różnią się procedurami rejestracyjnymi, które mogą być bardzo uproszczone ale i dosyć skomplikowane, lecz także proponują różnorodną ofertę benefitów i możliwości do skorzystania przez przedsiębiorców. Należy zatem dużą wagę przyłożyć do dopasowania odpowiedniej strefy do profilu działalności firmy np. oferta strefy Dubai Internet City skierowana jest głównie do firm IT, jak i oczekiwań i priorytetów biznesowych

4. Struktura własności.

W ZEA wymagana struktura własności zależy od wielu czynników m.in. od wyboru formy i miejsca prowadzenia działalności. Założenie działalności, czy to jednoosobowej, czy LLC czy Oddziału w strefie ekonomicznej, umożliwia posiadanie 100% własności firmy w przeciwieństwie do działalności poza strefą. Wówczas bowiem wymagany jest Emiracki partner posiadający powyżej 50% udziałów w przedsięwzięciu. Jednakże w niektórych przypadkach, posiadanie Emirackiego partnera może być determinantą sukcesu rozwoju firmy w regionie. Dlatego też warto znać skutki ekonomiczne i prawne wybranego modelu biznesowego aby świadomie podejmować kolejne kroki ekspansji.

5. Procedury rejestracyjne i licencja.

Każda procedura rejestracyjna składa się z kilku etapów. Zasadniczo konieczne będzie m.in. zgłoszenie dokumentów rejestrowych spółki do akceptacji nazwy firmy oraz przedmiotu jej działalności, weryfikacja konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń/ licencji dla danego typu przedsięwzięcia, przygotowanie dokumentów prawnych związanych z utworzeniem spółki oraz ich akceptacja przez odpowiednie władze,przeprowadzenie procesu związanego z uzyskaniem licencji, dopilnowanie procedur imigracyjnych - w tym uzyskanie odpowiednich wiz, proces założenia konta bankowego, proces zawarcia umów najmu, umów telekomunikacyjnych, itp.

6. Działaj z sukcesem!

Emiraty Arabskie dają dużą możliwości dla podmiotów zagranicznych! Stanowią HUB do ekspansji na Afrykę i Azję. Szczególnie teraz, kiedy Emiraty znajdują się w na etapie ogromnych inwestycji z uwagi na EXPO 2020 w Dubai, Twoja firma może odnaleźć swoją szansę rozwojową na tym rynku !

#Ekspansjazagraniczna #Zakładaniedziałalności #ZEA #Eksport #Internacjonalizacja #ZjednoczoneEmiratyArabskie

Ostatnie posty

© 2020 by MK Business Link

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Google+ Social Icon

FOLLOW US:

 • w-facebook
 • Twitter Clean