Artykuły Wiedza

Zakładanie spółki w ZEA poza specjalnymi strefami ekonomicznymi

W poprzednich wpisach przedstawiliśmy Wam zalety otwierania firm w emirackich specjalnych strefach ekonomicznych. Jednak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich możliwe jest też otworzenie działalności gospodarczej poza takimi strefami. Jako że przy podejmowaniu decyzji o otworzeniu działalności ważne jest, by być świadomym wszystkich dostępnych opcji, poniżej przybliżamy szczegóły dotyczące tej drugiej możliwości.

Do 2020 r. odstawowym aspektem, który odróżniał zakładanie działalności bezpośrednio w ZEA od zakładania działalności w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych było wymaganie posiadania partnera biznesowego z emirackim obywatelstwem, który oficjalnie miał być większościowym udziałowcem w spółce – posiadać min. 51% udziałów.

Jednak na mocy federalnego dekretu („Federal Decree-Law No. 26 of 2020”) zniesiono powyższy zapis. Obecnie spółki otwierane w ZEA mogą być w całości własnością przedsiębiorców zagranicznych, ale nie dotyczy to wszystkich rodzajów działalności.

Każdy emirat przygotował własną listę działalności, dla których można posiadać spółkę bez lokalnego partnera. Dlatego w przypadku chęci założenia spółki poza strefą ekonomiczną, rekomendujemy wcześniejszą weryfikację konieczności posiadania lokalnego partnera z doradcą lub lokalną kancelarią.

Organem uprawnionym do udzielania licencji, na podstawie której podmioty będą prowadzić swoją działalność gospodarczą, jest Dział Rozwoju Gospodarczego danego emiratu (Department of Economic Development – DED).

Najczęściej wybieranymi formami prowadzenia działalności gospodarczej poza strefami ekonomicznymi są:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC);
  • Oddział spółki zagranicznej.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Zgodnie z ustawą „Federal Law No (2) of 2015 On Commercial Companies” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, w której:

  • liczba wspólników wynosi co najmniej dwie osoby i maksimum 50 osób;
  • każdy ze wspólników odpowiada do wysokości swoich udziałów;
  • każdy ze wspólników podlega przepisom o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymienionym w ustawie.

Spółka ta może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Spółka może być zarządzana  minimalnie przez 1 managera. Managerem może być jeden z właścicieli spółki lub też inna osoba zatrudniona na to stanowisko. Wartość wymaganego kapitału początkowego potrzebnego do założenia LLC oraz koszt zakupu licencji określona jest przez Dział Rozwoju Gospodarczego danego emiratu. Urząd ten przedstawia również wykaz dokumentów, które należy przedstawić w celu rejestracji podmiotu.

Oddział spółki zagranicznej i biuro przedstawicielskie

Oddział spółki zagranicznej nie musi posiadać lokalnego udziałowca. Może być ona w pełni własnością przedsiębiorstwa zagranicznego.

Oddziałom spółek zagranicznych zasadniczo nie wolno ani importować towarów w celu ich sprzedaży w ZEA, ani prowadzić działalności handlowej, produkcyjnej czy innej, która jest zarezerwowana dla obywateli ZEA i przedsiębiorstw zarejestrowanych lokalnie.

Wiele przedsiębiorstw zagranicznych zakłada także tzw. „biura przedstawicielskie”. Biura te są oddziałami, które nie prowadzą działalności handlowej, ale służą jako regionalne centra administracyjne lub zapewniają wsparcie marketingowe itp.

Przedsiębiorstwa zagraniczne pragnące założyć swój oddział lub biuro przedstawicielskie poza strefami ekonomicznymi w ZEA do 2020 r. były zobowiązane do współpracy z tzw. “Local Service Agent”, którego zadaniem było przede wszystkim kontaktowanie się w imieniu przedsiębiorstwa z władzami rządowymi i administracyjnymi ZEA, a także pomoc w procesie odnawiania licencji. Zgodnie z nowymi, wyżej wspomnianymi zmianami prawnymi, posiadanie “Local Service Agent” nie jest już obowiązkowe.

 

Pomimo rozwiązań mających na celu uproszczenie zasad i zachęcenie napływu zagranicznego kapitału, formalności związane z procesem zakładania spółek w ZEA nadal mogą sprawiać problemy, szczególnie w przypadku zakładania firmy poza strefą ekonomiczną – w ZEA mainland – gdzie procedury są nieco bardziej skomplikowane.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu MK Bussines Link oferuje kompleksową pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej w ZEA. Jeśli zastanawiacie się, która z omawianych form jest dla Was najbardziej odpowiednia, skontaktujcie się z naszym zespołem.