Aktualności Artykuły Blog Wiedza

Zakładanie spółek w ZEA

Ciągłe próby uniezależnienia się Zjednoczonych Emiratów Arabskich od paliw kopalnych sprawiają, że jest to rynek szukający nowych, innowacyjnych rozwiązań, które zdywersyfikują jego obraz. Wiele branż postrzega to jako szansę i próbuje swoich sił w ekspansji właśnie do tego kraju. Przeszkodą może być jednak lokalne prawodawstwo. W tym wpisie postaramy się przybliżyć nieco zasady obowiązujące w ZEA, tak aby stały się one nieco bardziej jasne.

 

Rozważając rozpoczęcie działalności w ZEA, w pierwszej kolejności należy zdecydować o formie prowadzenia działalności. ZEA oferuje kilka możliwości, a każda z nich ma swoje wady i zalety, dlatego ważne jest, żeby na już początku ekspansji zdecydować się na formę najbardziej pasującą do potrzeb firmy.

 

W tym artykule przedstawimy ogólne zasady funkcjonowania spółki zarówno w strefie ekonomicznej, jak i poza nią.

 

Działalność poprzez założenie spółki w strefie ekonomicznej

 

Pierwszą z możliwych opcji jest założenie działalności w strefie ekonomicznej, tzw. Free Zone. Strefa ekonomiczna to specjalnie wydzielony obszar na terenie ZEA, mający na celu zachęcenie zarówno zagranicznych, jak i lokalnych przedsiębiorców do zakładania działalności poprzez oferowanie licznych korzyści oraz uproszczonych procedur związanych z zakładaniem działalności. Co ciekawe, mimo, że od czerwca 2023 r. w Emiratach wprowadzony zostanie dziewięcioprocentowy CIT, to nie będzie on obowiązywał właśnie w strefach ekonomicznych, sprawiając, że ta forma działalności stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.

 

W ZEA znajduje się ponad 50 takich stref – każda oferująca inne korzyści. Różnią się one od siebie obowiązującymi zasadami, a także oferowanymi rodzajami licencji. Niektóre z nich mają charakter ogólny, natomiast inne są często tworzone z myślą o konkretnych branżach.

 

Pomimo wielu benefitów ta forma działalności pozwala na bezpośredni handel jedynie z podmiotami znajdującymi się w tej samej strefie ekonomicznej. W celu sprzedaży poza nią, konieczny jest pośrednik (tzw. agent lub dystrybutor) zajmujący się dystrybucją towaru. W tym wypadku obowiązuje też cło wynoszące 5%. Co ważne, odnosi się to jedynie do fizycznych towarów. Natomiast sprzedaż produktów niematerialnych nie podlega tym ograniczeniom.

 

Pracodawcy ze spółką zarejestrowaną w strefie ekonomicznej muszą ubiegać się o pozwolenia na pracę oraz wizy rezydenckiej dla swoich pracowników za pośrednictwem władz danej strefy.

Niezbędnymi krokami do uzyskania wizy są: wyrobienie Emirates ID, czyli emirackiego dowodu osobistego, a także wykonanie badań lekarskich i biometrycznych.

 

Działalność poprzez założenie spółki poza strefą ekonomiczną

 

Kolejnym możliwym rodzajem otworzenia firmy w ZEA jest założenie jej poza strefą. Podstawowym aspektem, który dotychczas wyróżniał zakładanie działalności w ten sposób był wymagany partner z emirackim obywatelstwem, który oficjalnie miał być większościowym udziałowcem w spółce, czyli miał posiadać min. 51% udziałów.

 

W 2020 r. na mocy federalnego dekretu („Federal Decree-Law No. 26 of 2020”) zniesiono konieczność posiadania emirackiego partnera w spółce. Obecnie spółki otwierane w ZEA mogą być w całości własnością przedsiębiorców zagranicznych, jednak są wyjątki i nie dotyczy to wszystkich rodzajów działalności.

 

Każdy Emirat opracował własną listę działalności, w ramach których można posiadać spółkę bez lokalnego partnera. Jednak należy pamiętać, że posiadanie pełnej własności podmiotu gospodarczego sprawia, że proces założenia spółki nadal pozostaje dość skomplikowany i trzeba mieć na uwadze wiele regulacji prawnych.

 

Pracodawcy ze spółką zarejestrowaną poza strefą ekonomiczną muszą również pamiętać o wyrobieniu pozwolenia na pracę oraz wiz rezydenckich dla swoich pracowników w Departamencie Imigracji danego emiratu.

 

Uzyskanie licencji poza strefą ekonomiczną, w przeciwieństwie do Free Zone, na swobodę w handlu i rozwoju biznesu. Najczęściej wybieranymi formami prowadzenia działalności gospodarczej poza strefami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i oddział spółki zagranicznej.

 

 

Wizy i rachunek bankowy

 

Po założeniu spółki oraz otrzymaniu wizy rezydenckiej, kolejnym krokiem jest otworzenie rachunku bankowego. Może być to dokonane w dowolnym banku w ZEA i nie ma tu znaczenia czy firma znajduje się w strefie ekonomicznej czy poza nią. Proces otwarcia rachunku bankowego może być skomplikowany, zwłaszcza jeżeli spółka jest otwierana przez osobę prawną. Zdarza się, że banki odmawiają otwarcia konta bankowego, a ma to związek m.in. z dotarciem do beneficjenta rzeczywistego. Jest to utrudnione np. w przypadku złożonej, skomplikowanej struktury własności spółki matki lub wtedy, gdy za danym podmiotem stoi fundusz inwestycyjny oferujący akcje na okaziciela. Dotarcie do beneficjenta końcowego jest wtedy praktycznie niemożliwe.

 

 

Jest to związane z tym, że banki w ZEA chcą zapobiec praniu brudnych pieniędzy, a rząd ZEA podejmuje świadome kroki w celu lepszego monitorowania przepływów pieniężnych oraz zwalczania finansowania terroryzmu.

 

Pomimo rozwiązań mających na celu uproszczenie zasad i zachęcenie napływu zagranicznego kapitału, formalności związane z procesem zakładania spółek w ZEA nadal mogą sprawiać problemy.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu MK Bussines Link oferuje kompleksową pomoc przy  zakładaniu  działalności w ZEA. W celu ustalenia, która z omawianych form jest dla Ciebie odpowiednia skontaktuj się z naszym zespołem.

 

W kolejnych artykułach zagłębimy się dokładniej w każdą z możliwości zakładania spółek oferowanych przez ZEA. Zasubskrybuj nasz newsletter, aby być na bieżąco z wydarzeniami oraz informacjami dotyczącymi możliwości rozwoju na rynkach Bliskiego Wschodu!