Artykuły Blog Wiedza

Od czego zacząć ekspansję do ZEA?

Wiele firm chce rozpocząć ekspansję na nowy rynek zagraniczny, ale nie wie, od czego zacząć. Na jakim rynku rozpocząć działania? Czy dany rynek jest dla mnie? Czy jest tam potencjał dla mojego produktu/usługi? Jaki model biznesowy byłby najlepszy dla mojej firmy? Jaki budżet muszę przeznaczyć na działania? Jakie kroki powinienem wykonać, żeby ekspansja się udała?

Wszystkie te aspekty są niezwykle istotne i trzeba je zweryfikować przed rozpoczęciem działań na danym rynku, co zaprezentujemy na przykładzie rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pierwsze kroki

Aby ekspansja na rynek ZEA była skuteczna, należy najpierw opracować strategię ekspansji. Pozwoli to ocenić, czy mamy odpowiednie zasoby i wiedzę, poznać specyfikę i oczekiwania danego rynku, a dzięki temu odpowiednio zaplanować działania. W związku z tym konieczne jest:

 1. Dokonanie oceny potencjału własnego;
 2. Rozpoznanie rynku ZEA;
 3. Opracowanie mapy ekspansji.

Ocena potencjału własnego

Ocena potencjału własnego polega na badaniu potencjału wewnętrznego firmy, czyli audycie eksportowym 5 obszarów:

 • finansowego;
 • kadrowego;
 • certyfikatów/nagród/rekomendacji;
 • marketingowego;
 • prawnego/podatkowego.

W tym celu należy przeanalizować takie aspekty jak:

 • strukturę organizacyjną firmy – dział eksportu, dostępne zaplecze kadrowe;
 • budżet alokowany do rozwoju rynku ZEA;
 • posiadane certyfikaty krajowe i międzynarodowe – w zależności od branży, np. ISO, FSC, FDA, GMP;
 • posiadane nagrody;
 • posiadane rekomendacje, zwłaszcza od znanych międzynarodowych podmiotów;
 • posiadane materiały marketingowe;
 • gotowość na budowanie relacji poprzez osobiste spotkania.

 Rozpoznanie rynku ZEA

Po dokonaniu oceny własnego przedsiębiorstwa, należy zbadać rynek ZEA – przeanalizować go pod względem 10 obszarów:

 • branża;
 • trendy;
 • konkurencja;
 • ceny;
 • normy – regulacje – systemy certyfikacji;
 • uwarunkowania halal (jeśli dotyczy);
 • koszty rozpoczęcia działalności;
 • bariery wejścia;
 • przewagi konkurencyjne i usp (unique selling points);
 • główne wydarzenia.

Opracowanie szczegółowej mapy ekspansji

Następnie można przystąpić do opracowania harmonogramu ekspansji – poszczególnych działań, które należy wykonać w celu rozpoczęcia działalności i sprzedaży na rynku ZEA.

 

Przeprowadzenie dogłębnej analizy własnej firmy, rynku ZEA oraz opracowanie harmonogramu działań na tym rynku może być wymagającym zadaniem dla firmy. Dlatego MK Business Link, korzystając z 10-letniego doświadczenia we wspieraniu polskich firm na rynkach bliskowschodnich, może pomóc Twojej firmie w opracowaniu kompleksowej strategii ekspansji na rynek ZEA z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych elementów. Z naszego doświadczenia wynika, że ekspansja do ZEA poprzedzona stworzeniem planu ekspansji pozwala na lepsze dopasowanie potencjalnych partnerów dla firmy i efektywny rozwój na rynku ZEA.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu strategii na rynek ZEA i chcesz skonsultować się z naszymi ekspertami, zapraszamy do kontaktu.