MK Business Link - Błędy, których należy unikać planując ekspansję zagraniczną!
Blog Wiedza

Błędy, których należy unikać planując ekspansję zagraniczną!

Decyzja o poszerzeniu swojej działalności o nowe rynki to dla każdej firmy ogromne wyzwanie. Aby odnieść sukces należy odpowiednio przygotować się do całego procesu, przyswoić wiedzę o rynku docelowym, uwzględnić odmienności poszczególnych rynków i nastawić się na konieczność dopasowania swojej oferty pod inne standardy.
Aby pomóc wam w przygotowaniu do ekspansji zagranicznej przygotowaliśmy zestawienie często popełnianych błędów związanych z umiędzynarodowieniem firmy:
1. Brak opracowanej strategii wejścia na rynek.
Przed podjęciem działań związanych z ekspansją międzynarodową należy przeprowadzić kompleksową analizę rynku docelowego, produktów eksportowych i dostępnych modeli biznesowych. Stworzenie strategii wejścia na rynek wymaga bardzo złożonych i specjalistycznych badań. Jednak takie przygotowanie pozwoli skrócić czas całego procesu oraz ubezpieczyć się przed skutkami nieznajomości obowiązujących na danych rynkach standardów i procedur. Bardzo istotne jest zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi, podatkowymi i kulturowymi robienia biznesu w danym kraju. Ważne jest, aby zrozumieć na jaką ochronę można liczyć w różnych jurysdykcjach prawnych oraz czy istnieją możliwości korzystnych rozwiązań podatkowych.
2. Brak precyzyjnie określonego rynku.
Często mamy tendencje do myślenia o rynkach zagranicznych w niejasnym ujęciu regionalnym (np. „ Jesteśmy nastawieni na rozwój w Azji”; „Chcemy podwoić sprzedaż w Europie”), co może być w dłuższym okresie problematyczne. Każdy, na pytanie co ma na myśli mówiąc Europa, odpowie inaczej- Europa Zachodnia, Unia Europejska, strefa Euro etc. Jednak klientów identyfikuje się zazwyczaj na poziomie krajów i należy pamiętać, że każde państwo ma swoje lokalne przepisy, normy kulturowe, formy płatności, waluty oraz unikalne rozwiązania biznesowe. Aby zdobyć dany rynek, należy go najpierw poznać i zrozumieć.
3. Brak zaufanych partnerów biznesowych.
Kluczem do sukcesu jest posiadanie zaufanych podmiotów lokalnych. Dzięki takiej współpracy możesz liczyć również na posiadaną przez nich wiedzę o danym rynku. W niektórych krajach tj. kraje arabskie, nieraz niezbędne będzie wejście w współpracę z lokalnym podmiotem, będącym w stosunku do nas agentem bądź dystrybutorem. Ważne jest, aby mieć świadomość różnych skutków prawnych jakie niosą ze sobą poszczególne rozwiązania.
4. Niedostosowanie produktu i oferty pod rynek docelowy.
Wybór i przygotowanie produktu do eksportu wymaga znajomości specyfiki danego rynku. Kluczowym działaniem jest dopasowanie oferty do lokalnych standardów i norm jakości. Duża część firm nie poddaje wystarczającej analizie swoich możliwości dopasowania oferty do upragnionego rynku. Z uwagi na możliwość różnic w wartości poszczególnych produktów na różnych rynkach, ważne jest również odpowiednie przygotowanie strategii cenowej.
5. Niedostosowanie kanałów sprzedaży i marketingu.
Wiele firm wierzy, że mogą zdobyć inny rynek stosując te same metody, które przyniosły sukces na rodzimym terenie. Choć element spójności działań marketingowych marki jest istotny, różne rynki wymagają zróżnicowanego podejścia. Na przykład, w krajach w których relacje mają wyższą wartość, takich jak kraje arabskie czy Japonia, sprzedaż za pośrednictwem lokalnych partnerów może przynieść lepsze rezultaty niż ta bezpośrednia. Należy pamiętać, że każdy rynek rządzi się własnymi prawami. Obecność na obcym rynku wymaga pewnych działań, które mogą zapewnić wzrost zainteresowania marką. Należy wykorzystywać wszelkie okazje promocyjne tj. targi, misje gospodarcze, promocje w popularnych mediach społecznościowych. To nie tylko promocja, ale również możliwość nawiązania nieraz cenniejszych niż chwilowy zysk, relacji biznesowych.