MK Business Link - 3 filary rozpoczęcia ekspansji do ZEA
Blog Wiedza

3 najważniejsze filary rozpoczęcia ekspansji do ZEA

Zdjęcie autorstwa Timo Volz z Pexels

 

Rozszerzenie działalności poza granice kraju to jeden z kolejnych, naturalnych kroków podejmowanych przez przedsiębiorstwa planujące rozwój swojej firmy. Eksport jest jednym ze sprawdzonych sposobów na wzrost przychodów, wzrost zyskowności, dywersyfikację ryzyk, uniezależnienie się od rynku lokalnego, wzrost rozpoznawalności marki. Emraty Arabskie i rynki Bliskiego Wschodu kuszą potencjałem, spektakularnymi sukcesami i prestiżem związanym z obecnością na dubajskim rynku. Jednakże, mimo bardzo dobrego biznesowego wizerunku Dubaju, na pewno EMIRATY nie są dla wszystkich, a podejmowanie decyzji o rozpoczęciu ekspansji do ZEA, dokonane na podstawie bardzo powierzchownej analizy, nie jedną firmę naraziło na ogromne straty.

By móc z pełną świadomością wybrać kierunek eksportu, należy uprzednio przeanalizować szereg czynników, które pozwolą na ostateczne decyzje o podjęciu lub nie działalności międzynarodowej na wybranym ryku.

Zgodnie z metodologią prowadzenia projektów przygotowania do ekspansji do ZEA, opracowaną przez MK Business Link, działania opieramy na trzech filarach, realizowanych jeszcze zanim zostanie rozpoczęty proces związany z promocją i nawiązywaniem relacji z potencjalnymi partnerami.

1) Analiza potencjału własnego – analiza zasobów wewnętrznych firmy – w tym filarze należy przyjrzeć się w jakim stopniu wewnętrzne zasoby, procesy, organizacja firmy są przygotowane do internacjonalizacji w wyznaczonym przez firmę zakresie. Analiza tego obszaru uwzględnia przede wszystkim weryfikację 5 zasobów wewnętrznych (szczegóły w kolejnych wpisach), których stopień zabezpieczenia oceniany jest poprzez nałożenie filtra oczekiwań rynków ZEA w tych obszarach. Analiza potencjału własnego w kontekście wybranego rynku pozwala na ocenę w jakim stopniu organizacja jest wewnętrznie przygotowana (od strony zasobów) do pracy związanej z ekspansją.

2) Analiza rynku docelowego – analiza sytuacji na rynku – ten filar skupia się na analizie 10 obszarów zewnętrznych tj. związanych z planowanym rynkiem ekspansji (szczegóły w kolejnych wpisach), pozwalających na rozpoznanie podstawowych wskaźników, potencjału, perspektyw rynku docelowego oraz stopnia dostosowania rozwiązań firmy do oczekiwań rynku. Analiza rynku docelowego pozwala na ocenę w jakim stopniu i pod jakimi warunkami produkt/usługa ma szansę powodzenia na wybranym rynku, biorąc pod uwagę m.in. lokalne trendy, konkurencję, ceny, bariery wejścia.

3) Szczegółowa mapa ekspansji – posiadając wyniki analizy potencjału własnego oraz wyniki analizy rynku docelowego, możliwe jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań niezbędnych do wdrożenia przez daną organizację. Mapa pozwala zaplanować poszczególne kroki ekspansji, które będą świadomie stawiane przez firmę. Harmonogram będzie uwzględniał m.in. prace i nakłady związane z zabezpieczeniem wszelkich luk wynikających z oceny potencjału i oczekiwań rynku, dopasowaniem narzędzi ekspansji, zaplanowaniem wydarzeń/spotkań na docelowym rynku.

Tak opracowana strategia eksportowa pozwoli na wyznaczenie celu strategicznego oraz celów operacyjnych oraz stopniową ich realizację. Oczywiście po drodze realizacji mogą okazać się niezbędne modyfikacje, jednakże bardzo ważne jest wyznaczenie kierunku do którego zmierza przedsiębiorstwo.

Być może, po analizie okaże się, że firma nie jest jeszcze gotowa na eksport swoich produktów do wybranego przez siebie kraju. Możliwość świadomego podjęcia tego rodzaju decyzji to również sukces tak sporządzonej analizy. Świadoma decyzja, zabezpieczająca firmę przed inwestycjami i działaniami, które bez analizy i wiedzy i tak nie doprowadziłyby do skutecznej ekspansji przy okazji narażając na nieefektywne wykorzystanie czasu i środków, które można przekierować na inne działania, właściwie ochroni interesy firmy.

 

„Gdy człowiek nie wie, do której zatoki płynie, żaden wiatr nie jest właściwy dla jego statku”

Sokrates

Niezależnie od tego czy firma jest na początku swojego planowania ekspansji czy też ma za sobą pierwsze, mniej lub bardziej udane kroki, warto zdawać sobie sprawę, iż są zawsze można skorzystać z pomocy innych jednostek. Pomocne mogą okazać się, Zagraniczne Biura Handlowe lub prywatne firmy specjalizujące się w danym rynku. Bardzo często oferują one dedykowane rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

__________________________________________________________________________________

MK Business Link oferuje wsparcie dotyczące ekspansji do ZEA m.in. w zakresie:

  • sporządzaniu strategii ekspansji na rynek ZEA
  • wdrażaniu strategii ekspansji
  • pozyskiwaniu informacji o lokalnym rynku
  • doborze właściwego modelu funkcjonowania na wybranym rynku w tym z uwzględnieniem aspektów prawno-podatkowych
  • doborze imprez targowych, wydarzeń
  • budowania sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami
  • organizacji spotkań B2B oraz weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych
  • organizacji misji gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych
  • szkoleń biznesowych, kulturowych, prawno-podatkowych związanych z funkcjonowaniem na rynku ZEA