Transport Evolution Africa Forum and Expo

TRANSPORT EVOLUTION AFRICAN FORUM & EXPO 2021

Transport Evolution African Forum & Expo w skrócie:

  • Grupa docelowa: firmy zajmujące się transportem morskim, infrastrukturą kolejową i jej utrzymaniem, taborem kolejowym, operatorzy portów, firmy logistyczne
  • Liczba uczestników: ponad 3 500
  • Liczba firm: ponad 1500

 

Dlaczego Transport Evolution African Forum & Expo?

  • Wydarzenie jednoczy nabywców i sprzedawców z całego łańcucha wartości w celu zapewnienia kompleksowego dostępu do planowanych projektów rozwoju i ekspansji gospodarki na całym kontynencie afrykańskim.
  • Nawiązanie relacji z afrykańskimi władzami portowymi, kolejowymi i drogowymi.
  • Spotkania ze specjalistami takimi jak: dyrektorzy portów, menedżerowie terminali, inżynierowie kolei czy też planiści dróg i kolei.
  • Podczas targów odbywają się równolegle: KZN Export Week, Drone con, czy też Women in Transport Awards.