OMAN SUSTAINABILITY WEEK

Oman Sustainability Week w skrócie:

 • Grupa docelowa: przedsiębiorcy i specjaliści pracujący w następujących dziedzinach:

– odnawialna i zrównoważona energia m.in.: zielony wodór, energetyka, Internet Rzeczy (IOT) i digitalizacja, zastosowanie energii wiatrowej i słonecznej, przekładniki, produkcja energii z odpadów;

– zielona i zrównoważona inżynieria m.in.: zarządzanie emisją CO2, monitorowanie i redukcja emisji, ochrona środowiska;

– produkcja, transmisja i dystrybucja energii m.in.: systemy automatyzacyjne, przewody, zarządzanie energią;

– ekologiczne odpady m.in: technologia produkcji biogazu, technologie kompostowania, urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń;

– woda i oczyszczanie ścieków m.in.: uzdatnianie wody, Internet Rzeczy (IOT) i digitalizacja, maszyny rolnicze i ogrodowe, systemy irygacyjne.

 • Liczba odwiedzających: ponad 7 tys.

 

Dlaczego Oman Sustainability Week?

 • Innowacyjne wydarzenie koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju globalnej gospodarki, odbywające się pod patronatem Księcia Omanu Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said.
 • Wydarzenie gromadzi liderów w działaniach prowadzących do zrównoważonego rozwoju, m.in. Petroleum Development Oman, OQ, be’ah, bp, Nama.
 • Podczas targów odbywają się wydarzenia towarzyszące na terenie całego kraju, m.in.: Międzynarodowa Konferencja The International Sustainability Resources & Technology, SPE Gaia Summit, a także otwarte warsztaty kształtujące w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Możliwość udziału w konkursie Oman Sustainable Week Award 2023 w kategoriach: zarządzanie, społeczeństwo, środowisko, organizacje, pracownicy, rząd, edukacja oraz małe i średnie biznesy.
 • Poznanie rynku i pozostanie na bieżąco z najnowszymi projektami i technologiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.
 • Nawiązanie relacji z liderami branży z całego świata, wzbogacenie swojej sieci networkingowej o znajomości ze świata akademickiego, podmiotów rządowych i specjalistów z Omanu oraz innych krajów.
 • Wsparcie marketingowe pozwalające na dotarcie przez social media nawet do 2 milionów odbiorców.
 • Świadomy wpływ na przyspieszenie rozwoju zrównoważonego środowiska, energii oraz wody zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 i wizją Omanu 2040.
 • Strategia 2040 dot. dążenia do redukcji emisji CO2 ogłoszona przez rząd Omanu ma zostać osiągnięta poprzez rozwijanie projektów odnawialnej energii. Np. do 2027 roku Oman planuje generować 20% energii elektrycznej poprzez źródła odnawialnej energii, w większości stawia nacisk na wodór – znacznie zwiększy to popyt regionu na tego typu technologie i produkty.