MK Business Link - ZEA – zmiany w prawie osobistym i rodzinnym
Aktualności Ogłoszenia

ZEA – zmiany w prawie osobistym i rodzinnym

Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (dalej: ZEA) ustanawiają zmiany w prawie osobistym i rodzinnym. Nowe przepisy dotyczą rozwodów, dziedziczenia i alkoholu, a także surowszych kar dla mężczyzn molestujących kobiety oraz prawa Dobrego Samarytanina.

Rząd ZEA przystąpił do jednego z największych od lat przeglądów systemu prawnego. W sobotę, 7.11.2020 roku, ogłoszono zmiany w prawie rodzinnym i innych dziedzinach mających wpływ na codzienne życie ludzi. Przepisy te, obowiązujące od zaraz, odzwierciedlają postępujące działania mające na celu poprawę standardu życia i zapewnienie, by ZEA nadal były celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ludzi z całego świata.

Poprawki do istniejących przepisów oraz wprowadzenie nowych mają na celu uregulowanie kluczowych kwestii z zakresu prawa osobistego i cywilnego, przewidując przepisy umożliwiające osobom niebędącym obywatelami ZEA zajmowanie się ich sprawami osobistymi zgodnie z prawem ich kraju pochodzenia. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka ponad 200 narodowości i ich potrzeby są zaspokajane. Reformy będą miały wpływ na prawa związane z rozwodem i separacją, sposobem podziału testamentów i majątku, alkoholem, samobójstwami i ochroną kobiet. Wiele z tych rozwiązań jest już od pewnego czasu omawianych w ZEA i stanowią one istotny krok naprzód w stałym rozwoju sądownictwa w tym kraju.

Rozwód i dziedziczenie

Jedną z najważniejszych zmian jest rozwód, separacja i podział majątku w przypadku rozpadu małżeństwa. Jeśli para zawarła związek małżeński w kraju pochodzenia, ale uzyskała rozwód w ZEA, zastosowanie będzie miało prawo kraju, w którym małżeństwo zostało zawarte. Nowe prawo wspomina o wspólnym majątku i rachunkach, a także o tym, że sąd mógłby zostać wezwany do podjęcia mediacji w przypadku braku porozumienia między obiema stronami.

Zmiany dotyczą również testamentów i dziedziczenia. Do tej pory członkowie rodziny osoby zmarłej, szczególnie w sprawach o charakterze przestępczym, mogli stwierdzić, że majątek został podzielony w ramach Szariatu. Teraz obywatelstwo danej osoby dyktuje sposób podziału majątku pomiędzy jej najbliższych, chyba że napisała ona testament. Jedynym wyjątkiem jest majątek zakupiony w ZEA, który będzie zarządzany zgodnie z prawem ZEA.

Samobójstwo i ” Dobry Samarytanin”

Samobójstwo i próba samobójstwa zostanie zdekryminalizowana. Do tej pory ktoś, kto próbował odebrać sobie życie i przeżył, mógł być oskarżony, choć takie przypadki były rzadkie. Policja i sądy zapewnią osobom bezbronnym wsparcie psychiczne i zdrowotne. Jednak każdy, kto będzie uczestniczył i pomagał popełnić samobójstwo innej osobie, zostanie skazany na karę pozbawienia wolności.

Prawo zapewni, że „Dobrzy Samarytanie”, którzy interweniują w sytuacjach, w których ludzie są w potrzebie, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki działania osób, którym pomagają. Zgodnie z wieloletnią, ale rzadko stosowaną klauzulą, osoba, która zwróciła się do kogoś z pomocą lub udzieliła pierwszej pomocy, mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Nowe prawo stanowi, że „Jeśli chcesz udzielić pomocy lub wsparcia w nagłym wypadku, a osoba ta dozna krzywdy, nie zostaniesz ukarany”.

Molestowanie i napaść

Istnieje szereg poprawek mających na celu ochronę praw kobiet. Nie będzie już rozróżnienia między przestępstwami znanymi jako „przestępstwa honorowe”, gdzie mężczyzna może otrzymać lżejszy wyrok za napaść na kobietę pod pozorem „ochrony honoru”. Takie incydenty będą traktowane jako zbrodnie, podobnie jak każda inna napaść.

Będą ostrzejsze kary dla mężczyzn, którzy narażają kobiety na wszelkiego rodzaju molestowanie, które jest uważane za przykrywkę dla ulicznego molestowania lub prześladowania. Prawo wydaje się być powtórzeniem przepisów wprowadzonych w ubiegłym roku, które wprowadziły surowsze kary za molestowanie, a także uznały, że mężczyźni mogą być ofiarami molestowania lub prześladowania.

Karą za gwałt na osobie nieletniej lub osobie o ograniczonej zdolności umysłowej będzie egzekucja.

Spożywanie alkoholu

Spożycie alkoholu w ZEA nie będzie już uważane za przestępstwo. Osoby fizyczne nie będą potrzebowały licencji na picie, posiadanie lub sprzedaż alkoholu w dozwolonych miejscach. Jednak minimalny wiek, w którym można spożywać alkohol, wynosi 21 lat, a sprzedaż osobom nieletnim pozostanie przestępstwem. Ponadto, alkohol będzie mógł być spożywany wyłącznie prywatnie lub w miejscach publicznych posiadających zezwolenie.

Abu Dhabi zrezygnowało we wrześniu z systemu licencji na alkohol dla mieszkańców. Wcześniej potrzebna była licencja na kupno lub konsumpcję alkoholu. To federalne prawo będzie teraz miało zastosowanie we wszystkich emiratach.

Mieszkanie dla par niebędących w związku małżeńskim

Po raz pierwszy prawo pozwoli na legalne wspólne mieszkanie dla par niebędących w związku małżeńskim. Do tej pory nielegalne było dzielenie domu w Emiratach przez pary niebędące w związku małżeńskim, a nawet niespokrewnionych współlokatorów.

W ostatnich latach władze rzadko kiedy ścigały kogokolwiek, kto naruszył to prawo. Jednak dzięki temu ludzie mają poczucie, że są po dobrej stronie prawa, kiedy przeprowadzają się do kraju.

Procedura sądowa

Nowe prawo nakazuje, aby oskarżonym i świadkom w sądzie zapewnić tłumaczy, jeśli nie mówią oni po arabsku. Sąd musi zapewnić dostępność tłumaczy prawnych. Ponadto nowe przepisy o ochronie prywatności przewidują, że dowody związane z przypadkami nieprzyzwoitych czynów będą musiały być chronione i nie mogą być ujawniane publicznie.