MK Business Link na IV Polish Food Export Forum
Aktualności Relacje

IV Polish Food Export Forum

Na zaproszenie dziennika Rzeczpospolita, Małgorzata Panek-Kasińska CEO MK Business Link, wzięła udział w roli eksperta w IV Polish Food Export Forum.

Debata była poświęcona strategii rozwoju branży spożywczej wobec wyzwań globalnego rynku oraz kreowaniem marki polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

To kolejna inicjatywa związana z promocją polskiego eksportu na rynki międzynarodowe, w którym przedstawiciele MK Business Link dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat rynków Bliskiego Wschodu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez MK Business Link.

Relacja prasowa: Rzeczpospolita