OFERTA DLA FIRM

Pakiet

ZEA BUSINESS BEGINNER

Dla firm rozważających rozpoczęcie ekspansji

Pakiet

ZEA BUSINESS ACCELERATOR

Dla firm mających za sobą pierwsze doświadczenia

Pakiet

ZEA BUSINESS DEVELOPMENT REPRESENTATIVE

Dla poszukujących

lokalnego menedżera rozwoju biznesu

Pakiet

ZEA EXPORT MANAGER

Dla poszukujących  menedżera eksportu

OFERTA DLA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH 

Pakiet

ZEA PROFESSIONAL MISSION 

Dla potrzebujących wsparcia w organizacji misji wyjazdowych

Pakiet

ZEA

OFFICIAL VISIT

Dla potrzebujących wsparcia w przygotowaniu misji przyjazdowych

Pakiet

ZEA CONSULTATIONS

Dla potrzebujących wsparcia konsultacyjnego

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

Pakiet

ZEA

OTWARCIE PODMIOTU

Dla klientów chcących posiadać własny

podmiot w ZEA

Pakiet

ZEA

WŁASNY

PODMIOT

Dla potrzebujących wsparcia we własnym biznesie prowadzonym w ZEA

Pakiet

ZEA

RACHUNEK

BANKOWY

Dla klientów chcących otworzyć rachunek

bankowy w ZEA

Pakiet

ZEA

REZYDENTURA

Dla klientów chcących uzyskać rezydenturę w ZEA