February 11, 2019

Go to Brand to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i pochodzą z branż o wysokim potencjalne konkurencyjnym i innowacyjnym. Dofinansowanie m...

September 21, 2016

Na bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektu „Polski Most Krzemowy”, który otworzył drzwi wielu polskim przedsiębiorstwom na rynek amerykański, powstał nowy projekt „Polskie Mosty Technologiczne”. Projekt ten, wdrażany przez Ministerstwo Rozwoju w partn...

September 6, 2016

Kwestią niezwykłe istotną do rozwoju polskich firm jest ich umiędzynarodowienie, ale co zrobić, gdy zaplecze finansowe oraz przygotowanie strategii kuleje? Odpowiedzią na te wyzwania z pewnością będą programy Unii Europejskiej, gdzie można uzyskać dofinansowanie na dan...

August 16, 2016

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, rodzime przedsiębiorstwa weszły w fazę dynamicznego rozwoju. Rosnąca konkurencja na zagranicznych rynkach oraz coraz wyższe wymagania odbiorców i  rynków, wymuszają na przedsiębiorcach potrzebę ciągłego adaptowania się do...